Sprell levende - Feiring

Sprell levende - Feiring

Sprell Levende er et av Feiring menighet sitt trosopplæringstilbud for barneskolebarna. Mat, sang, historie, aktivitet og lek.

Sprell Levende i Feiring, 

Ungene blir hentet på skolen og vi går sammen til Fløygir. Der spiser vi, synger, hører en bibelfortelling og gjør ulike aktiviteter frem til kl. 17.00.

Vi sender ut invitasjoner, men er det noen som ikke har fått invitasjon, så si i fra og kom! Her er plass til alle!

For påmelding og/eller info kontakt Kristin Vågåsar Thoresen. Mail: kristin.thoresen@eidsvoll.kirken.no. Tlf.: 48895151   

Søndag 14.april er det palmesøndagsgudstjeneste i Feiring kirke kl 11.00 :) 

17.mai er vi med og synger på gudstjeneste kl 13.00

 
Del denne artikkel på e-post