SPRELL LEVENDE i Feiring!

SPRELL LEVENDE i Feiring!

Sprell Levende er et av Feiring menighet sitt trosopplæringstilbud for småskoletrinnet. Mat, sang, historie, aktivitet og lek.

Det planlegges tre samlinger i vårsemesteret 2018 på Sprell Levende i Feiring,  6.februar, 6.mars og 15.mai

Ungene blir hentet på skolen og vi går sammen til Fløygir. Der spiser vi, synger, hører en bibelfortelling og gjør ulike aktiviteter frem til kl. 17.00.

Vi sender ut invitasjoner til de som går i 1-4 klasse. Men er det noen som ikke har fått invitasjon, så si i fra og kom! Her er plass til alle!

For påmelding og/eller info kontakt Kristin Vågåsar Thoresen. Mail: kristin@eidsvoll.kirken.no. Tlf.: 48895151   

Søndag 11.februar er det karnevalsgudstjeneste i Feiring kirke kl 11.00 :) 

17.mai er vi med og synger på gudstjeneste kl 13.00

 
Del denne artikkel på e-post