Konfirmanter - Eidsvoll

Konfirmanter - Eidsvoll

Informasjon om konfirmantundervisningen i Eidsvoll menighet 2018/19

Kjære Eidsvoll-konfirmant

Vi er veldig glad for at akkurat du valgt å være konfirmant hos oss i år! Under finner du litt info om hva du kan forvente deg:-)

PÅMELDING HER (dersom denne ikke virker så send e-post til mari@eidsvoll.kirken.no)

Samlinger

Vi møtes på Breidablikk (menighetshuset ved Eidsvoll kirke) rett etter skoletid, senest 14.30.
Vi serverer litt frukt før undervisningen starter.
Undervning i grupper i form av samtale, oppgver og lek.Det er Mari Van Haselen (kateket) og soknepresten i Eidsvoll (ny blir tilsatt i løpet av sammeren) og Terje Kjølsvik (sokneprest i Langset/Feiring) som har hovedansvaret for konfirmantundervisningen.
Vi avslutter i kirken.
Dersom du ikke får kommet så gi beskjed til «din» konfirmantlærer på SMS/e-post

Smesterplanen vil bli lagt ut her i løpet av august.

 

GUDSTJENSTER

Alle konfirmantene skal delta i minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden.

4 av disse er obligatoriske og felles for alle: Presentasjonsgudstjeneste (konfirmantene blir presentert for menigheten), ministrantgudstjensten (alle konfirmantene blir tildelt en gudstjeneste hvor de får en tjenesteoppgave), samtalegudstjenesten (vi forbreder en gudstjeneste sammen med konfirmantene hvor vi viser frem noe av det vi har opplevd og lært i konfirmasjonstiden) og konfirmasjonsgudstjenesten. Konfirmajsonsgudstjenestene for årest kull er: lørdag 25 og 26 mai
 


Vi tar forbehold om at endringer kan finne sted. Informasjon som endres oppdateres alltid på våre nettsider: www.eidsvoll.kirken.no

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Mari (undervisningsleder): på 93271210

Vi gleder oss til et spennende år sammen!
Del denne artikkel på e-post