Dåp

Dåp

Dåpen er et stort øyeblikk! Les mer.

Dåp av små og store

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi, små eller store, en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der den som døpes har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge oss alle våre dager.

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

 

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, S97 93)


Bestilling av dåp
I forbindelse med fødselen mottar dere ”Skjema om navnevalg” fra Folkeregisteret. Skjemaet inneholder allerede opplysning om barnets fødselsnummer. Dette trenger dere for å bestille dåp. Dere må fylle ut dette skjemaet og returnere det til Folkeregisteret i god tid før dåpen. Barnets navn må være registrert hos Folkeregisteret før dåpsattest kan lages.

Ønsker dere dåp i én av våre kirker, kan dere bruke linken under for bestilling. Det er lurt å være ute i god tid. Det er greit å være oppmerksom på at de aller fleste søndagsgudstjenestene har mulighet for dåp, men ikke alle. 

Så fort forespøreselen om dåp er behandlet av vårt kirkekontor, vil du motta en mail som bekrefter dato for dåp og inviterer til dåpssamtale. Vi gjør oppmerksomme på at behandlingstiden i juli og august kan være opp til fire uker, grunnet ferieavvikling.


Faddere
Når dere bestiller dåp, er det greit at dere har klart hvem som skal være faddere til barnet. Fadderne må være over 15 år og medlemmer av Den Norske Kirke. De som ikke er medlem i Den Norske Kirke kan være faddere så lenge de ikke forkaster barnedåpen. Likeså kan personer som står utenfor ethvert kirkesamfunn være faddere så lenge de ikke fornekter den kristne tro. Dere må ha minst 2 faddere, og maksimalt 6 faddere.

 

Dåpssamtale
I forkant av dåpen tar det aktuelle menighetskontor kontakt med dere for avtale om dåpssamtale. Dersom det er ønskelig å døpe barnet i en annen kirke enn den dere sokner til, tar dere likevel først kontakt med menighetskontoret i ditt sokn. Det er den kirken dere sokner til som følger dere opp med dåpssamtale.

Les mer om dåp på www.kirken.no.

Forespørsel om dåp for Eidsvoll, Råholt, Langset og Feiring finner du her
Del denne artikkel på e-post