Storsamling / Show it

Storsamling / Show it

 


Første søndagen i måneden er du og hele familien

varmt velkommen til storsamling på Råholt

menighetshus. På SHOW IT-samlingene får du høre

historier fra Bibelen gjennom musikk, teater, humor,

dans og spenning. Opplegget passer for liten og stor.
 

 

 

 


SHOW IT!

Første søndagen i måneden er du og hele familien varmt velkommen til storsamling på Råholt menighetshus.
På SHOW IT-samlingene får du høre historier fra Bibelen gjennom musikk, teater, humor,dans og spenning. Opplegget passer for liten og stor.

Årets hovedtema er: «Guds fulle rustning».

Etter samlingene spiser vi felles kveldsmat.


Kontaktpersoner:
Bjørg Helene Gustavsen: 90141349 eller
Tone Tosterud: 95 25 18 91

VELKOMMEN!
 

 

 
Del denne artikkel på e-post