Eidsvoll Soul Children

Eidsvoll Soul Children

Kor for gutter og jenter mellom i 5-10 klasse som liker å synge og danse! 
 

Eidsvoll Soul Children (kor fra 5.-10. klasse) øver annenhver tirsdag (oddetallsuker) kl. 18.30-20 på Råholt menighetshus. Velkommen til både gamle og nye sangere! 

Eidsvoll Soul Children ble startet av Anne Kjersti Korsmo i 2011, og består nå av ca 40 medlemmer. Koret er for alle gutter og jenter i hele Eidsvoll og Hurdal  fra 5.-10. klasse. Vi opptrer flere ganger i løpet av året, og deltar på den internasjonale Soul Children festivalen i Oslo hvert år. se: www.soulchildrenfestivalen.no. Tre dimensjoner er like viktige i Soul Children: Det musikalske, sosiale og åndelige! Vi leker mye, synger fengende sanger, mange med bevegelser!

Eidsvoll Soul Children er et av 80 lokale soul children kor i hele Norge. Pilotkoret er Oslo Soul Children, som ble startet av Ragnhild Hiis Aanestad i 2001.

Ta med en venn og bli med!

 

For mer info og spm, ta kontakt med leder:

Åse Kristine Norlund

Mobil: 466 24 854

E-post: aase@eidsvoll.kirken.no

 

I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10 - 16 år, som synger musikk i stilartene gospel, rock, pop, soul og R`n B. Etterhvert utviklet dette seg til et korkonsept, som resulterte i en stor korbevegelse som nå har 70 lokale kor i Norge, samt kor i Japan, Indonesia, Bangladesh og Slovakia. Etter hvert fikk Oslo Soul Children tett tilknytning til Acta - Barn og Unge i Normisjon, region Øst, og enda seinere har dette blitt et satsingsområde for Acta og Fribu – Frikirkens Barn og Unge.
Del denne artikkel på e-post