Samtalegruppe

Samtalegruppe
Samtalegruppe i Eidsvoll kirke hver fredag 15.30- 17.
 
Dette er et samtalefellesskap om livet og troa.
Livet og troa er sammenvevd i hverandre og påvirkes av både små og store hendelser. Slikt kan det være godt å snakke om. 
Samtalegruppe i Eidsvoll kirke hver fredag 15.30- 17.
 
Dette er et samtalefellesskap om livet og troa.
Livet og troa er sammenvevd i hverandre og påvirkes av både små og store hendelser. Slikt kan det være godt å snakke om. 
Det legges opp til erfaringsnærhet i samtalene, slik at det ikke bare blir meningsutvekslinger om teoretiske hypoteser og analyser. I samtalene er hovedfokus dialogen framfor debatten, men det betyr ikke at temperatur og engasjement blir nedvurdert. Oppriktighet og ekthet blir satt pris på. Selv om kirkerommet innbyr til en viss grad av kontemplativ adferd, rommer det også forbigående tap av impulskontroll :) ! Det oppfordres til å ta sjanser og «hive seg frampå». Det er en selvfølge at toleranse og respekt for andre ligger i bunn.
 
Livet, troa, tvilen, ja alle hendelser som utgjør våre liv, kan beveges og berikes av andres erfaringer. Som mennesker er vi mangfoldig sammensatt, på vandring langs vår egen trosvei. Vår egen historie skapes hele tiden mens vi lever og nye historier veves stadig inn i en større historie i møte med andres historier. Alle «sannheter» er glimt av en større helhet som aldri kan «pakkes inn» og «selges» som et sluttført «produkt».  Våre liv og erfaringer betraktes i samspill med andre mennesker som en pågående prosess, som et kunstverk eller et skuespill som ennå ikke er sluttført, som biter og bruddstykker,  av en ubegripelig fylde.
Med dette som grunnlagstanker: Velkommen til samtale!!
 
Praktisk informasjon:
Tidsrom: fra 15.30- ca. 17. Vi ankommer kirka, og da er det anledning til å tenne lys og sitte litt i stillhet. Programmet (se nedenfor) starter ca. kl. 16. Da setter vi oss i kirkerommets søndre skip. Det betyr at det høres relativt godt det som blir sagt. Samtalen må bære preg av respekt for at det kan komme inn mennesker som ønsker lystenning og stillhet. Ved noen anledninger flytter vi oss derfor inn i sakristiet. Kaffe/ te og noe å bite settes fram på bordet. Penn og papir blir også lagt fram dersom noen ønsker å notere underveis. Samtalen underlegges en verbal «sosial kontrakt» om taushet rundt det som kommer opp, slik at det ikke «sladres på bygda».
 
Program:
• Ord for dagen (tekstlesning)
• Stillhet (rom for ettertanke og meditativ øvelse)
• Runden (noen minutter til hver som er tilstede. Hva har vi på hjertet?)
• Samtalen (vi samtaler om det som kommer opp som aktuelt tema for dagen)
• Velsignelsen (vi ønsker hverandre alt godt, og gir hverandre Herrens velsignelse over dagene som kommer).
 
Kontaktperson: diakon Vegar BerntsenDel denne artikkel på e-post