Min 4-års bok

Min 4-års bok

Hvert år inviteres 4 åringer til treff i kirken og gudstjeneste med utdeling av boka "4 i kirken".

Den første kirkeboka ble utdelt til 4-åringer i 1972 og het Min kirkebok. En over 40 år gammel tradisjon!
I de fleste kirker pleier man å dele ut kirkebok til 4-åringer som er medlemmer av menigheten, dvs at de er døpt. Vi inviterer også tilhørige, dvs at en eller begge foreldrene er medlemmer. Etter at menighetene våre ble en del av trosopplæringsreformen i 2009, har vi startet med å invitere 4 åringene til en samling uken før søndagsgudstjeneste. Det er for at barna skal få mulighet til å bli kjent med kirken, hverandre og oss ansatte før selve gudstjenesten, der 4 års boka blir utdelt. Noen ganger glipper det i listene våre, så si i fra dersom du har en 4-åring som ikke har fått invitasjon når datoen for din menighet nærmer seg.

 

Trosopplæringen er for absolutt alle! Dersom ditt barn trenger noen form for tilrettelegging er det bare å ta kontakt.Hvis du har  for eksempel har et barn som er svaksynt kan du ta kontakt med menighetskontoret i forkant og spørre om du i stedet kan få lydbok-versjonen.

Min Kirkebok 4 knytter sammen barnas hverdag og menighetens gudstjenesteliv. Inneholder bibel-, hverdags- og kirkefortellinger, bønner, sanger, symboler, kirkeår, høytider, ord fra liturgien, farger og inventar. Er du interessert i flere ressurser som går på å lære barn om tro i hjemmet?  Ta en titt på denne nettsiden.

 
Hurdal: aug/sept.
I Langset og Feiring er det i oktober.
I Råholt : 4 års treff i kirken i sept.
I Eidsvoll foregår det en utdeling på høsten.  I 2018 er samlingen 15.november og gudstjenesten med utdeling av bok 18. november.

 

Velkommen til 4-års treff og gudstjeneste! 
Del denne artikkel på e-post