Misjonsprosjekt - Stefanusalliansen

Misjonsprosjekt - Stefanusalliansen

Råholt menighet har Stefanusalliansen som sitt misjonsprosjekt.

Råholt menighet har Stefanusalliansens arbeid i Egypt som sitt misjonsprosjekt. Har du lyst å lese mer om det viktige arbeidet de utfører - et arbeid for den fofulgte kirken, kan du lese mer på deres nettsider. Det er et trosstyrkende og livsskapende arbeid.

 

"Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. For troen deres vokser seg stadig rikere, og kjærligheten dere har til hverandre, blir større hos hver og en av dere. Når vi forteller om dere i Guds menigheter, kan vi derfor være stolte over den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle." (2 Tess, 1:3-4)
Del denne artikkel på e-post