Sprell Levende - Langset

Sprell Levende - Langset

Sprell levende i Langset

Sprell Levende er et av Langset menighet sitt trosopplæringstilbud for småskoletrinnet. Det et samarbeid mellom trosopplæringen og søndagsskolen. Du som går i 2.-7 klasse kan være med på disse månedlige samlingene i SFO-tid. Du blir hentet på skolen av en av ledere, og foresatte kan hente på menighetsstua (ved prestegården) fra kl. 13.30-16.00

Vi har en frivillig medlemskontingent på 50,-. pr år.

Vi har fullt program hele tiden! Vi spiser først et brødmåltid, har en fortellingsstund med ulike Bibelfortellinger, formingsaktiviteter av ulike slag, sangstund og utelek. Noen ganger kommer det noen konfirmanter som er med oss og leker.

Påmelding til samlingene på grunn av matinnkjøp.  Kontaktinfo: Kristin V. Thoresen mail: kristin.thoresen@eidsvoll.kirken.no tlf.: 48895151

 

Datoer dette semesteret vår 2019: 
5. mai: Familiegudstjeneste

 

 

 
Del denne artikkel på e-post