Generell informasjon om konfirmasjon


Er du i tvil om du skal konfirmere deg eller ikke? Denne artikkelen kan være til hjelp for deg.

I Norge er den Religiøse myndighetsalder 15 år. Alle 14 åringer, hvor minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke, får tilsendt brev fra den kirken de sokner til med informasjon om konfirmasjon. Hvis dere er usikker på hvilken kirke det er, se www.kirken.no.  Der kan dere skrive inn adressen deres og søke opp hvilken menighet dere sokner til.

 

 

Påmelding:

Vi har innskrivning av konfirmanter hver vår. Man kan melde seg på elektronisk, eller møte opp på kirkekontoret på de oppsatte datoene. Dersom man er døpt i en annen kirke enn den som konfirmanten sokner til for øyeblikket, må ungdommen ha med seg kopi av dåpsattest.

 

Hva går konfirmantopplegget ut på?

Konfirmasjonsundervisningen starter vanligvis på høsten og avsluttes på våren før selve konfirmasjonsdagen. Det er kateketen eller presten i kirken som står for selve undervisningen. Kirkelig Konfirmasjon arrangeres i regi av Den Norske Kirke, og er et kristent livssynstilbud. Vi som hører til det kristne livssynet tror:

At barnet som døpes i kirken får Guds velsignelse, og at foreldrene bekrefter at de ønsker å oppdra barnet i den kristne tro. Det viktigste er at Gud sier ja til oss og bekrefter sin omsorg og sitt nærvær i livene våre. Dette skjer på selve konfirmasjonsdagen. Konfirmantens navn blir lest opp og presten legger sin hånd på konfirmantens hode og ber en spesiell bønn for hver enkelt konfirmant. Konfirmasjonen er da først og fremst en forbønnshandling der prest og menighet ber for konfirmanten om velsignelse over hans eller hennes liv. Men konfirmasjon er også, som det ligger i betydningen av ordet konfirmasjon, en stadfestelse av dåpen – at konfirmanten bekrefter at han eller hun fremdeles vil være en kristen. Gud gjentar at han har gjort den døpte til sitt barn og konfirmanten gir sitt tilsvar om at hun eller han ønsker å leve sitt liv som Guds barn.

 

Hvem kan være med?

Til dette spørsmålet svarer vi alltid; ALLE! Konfirmasjonstiden er åpen for alle som vil bli kjent med ha kirken står for og som ønsker å lære mer om det kristne livssynet.  Vi pleier å legge vekt på at «konfirmere» også betyr å «styrke», dvs. at vi vil styrke den unge i sin søken og spørsmål og tro gjennom hele konfirmasjonsopplegget. Derfor pleier vi å invitere til å være med og bruke konfirmasjonstiden, og la konfirmanten bestemme selv om de vil være med på konfirmasjonsdagen/ om de vil la seg døpe. Med andre ord at ukene og samlingene er åpne uten at man har bestemt seg for å bli konfirmert på konfirmasjonsdagen.

 

Er du i tvil om at kirkelig konfirmasjon er noe for deg, kan du gå inn på www.konfirmasjon.no og ta en test, eller du kan ta en prat med oss på kirkekontoret om du heller vil det.

 

Hilsen Mari Van Haselen, konfirmantlærer og kateket.
Del denne artikkel på e-post