Konfirmanter - Langset

Konfirmanter - Langset

Informasjon for Langset-konfirmanter (og foreldre)

#LangsetKonf #Langsetkirke

På denne siden vil det alltid være oppdatert informasjon for dere konfirmanter (og foreldre) i Langset.

PÅMELDING HER! (dersom denne ikke virker, så send e-post til terje@eidsvoll.kirken.no

 

Velkommen til konfirmantåret 2018/19 :)

Det blir helt sikkert en fin gjeng med konfirmanter som velger, ganske frivillig, å bli konfirmanter i Langset kirke. For dere konfirmanter er det selvfølgelig første gang dere er konfirmanter - og dermed er det ganske så spesielt i grunn. Vi skal gjøre litt forskjellig sammen, først og fremst i undervisningstimer og gudstjenester, men også litt andre ting. Det er ingen prøver, pugging og veldig lite skummet som skal skje. Planen er at vi skal ha det ganske så trivelig. Og det går nok fint så lenge alle gjør en liten insats for det.

Det første som skjer er ungdomsgudstjenesten (Ung Messe) i Eidsvoll kirke tirsdag 18.september kl 19-20. Her skal alle konfirmanter i hele Eidsvoll være med.

Deretter er det presentasjonsgudstjenste i Langset kirke søndag 23.sept kl 11.00 hvor dere ikke skal gjøre noe spes, bare komme frem når navnet ditt blir lest opp.

Første vanlige konf.time er 25.september. Da tar dere raskeste buss fra skolen og kommer til Menighetsstua. Der får dere da litt mat og så har jeg en plan frem til kl 16.00. Deretter: 6.nov, 13.nov og 11.des før jul. Etter jul er planen: 22.jan, 12.feb,12.mars, 5.apr (Filmkveld), 9.april (Bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp), 28.april kl 19.00 (Samtalegudstjeneset), 7.mai (17-18.30 Dugnad på kirkegården), 28.mai (øve til konf), 2.juni kl 11.00 (konfirmasjon).

- En viktig del av konfirmantundervisningen er selvfølgelig å delta på gudstjenester. Minst 8 i løpet av året. Dere teller selv, men må være med på Presentasjonsgudstjenesten, samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten. Skolegudstjenesten teller også. Det samme gjør gudstjenesten på Konf.leiren.

- Alle konfirmanter skal være med som medhjelpere på minst to gudstjenester i løpet av året. Dere skal f.eks. dele ut salmebøker, være med i prosesjon, tenne lys, lese tekster/bønner, samle inn kollekt og dele ut nattverd. Konfirmantene møter da opp i kirka senest 10.30 og går gjennom hva de skal gjøre. De som kan tenke seg å lese tekster/bønner får disse på forhånd slik at dere kan øve.

- Foreldre anbefales å være med konfirmantene på gudstjenestene (men dere trenger ikke å sitte sammen...)

Gudstjenester i Langset konfirmantåret 2018/19 Konfirmant-medhjelpere
23.sept kl 11.00 Presentasjon av konfirmantene  
14.okt kl 10.00 Dåpsgudstjeneste  
28.okt kl 11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av bøker til 4 og 6-åringer  
4.nov kl 17.00 Minnegudstjeneste. (Lys tennes for de som er døde siste året)  
18.nov kl 11.00 Gudstjeneste  
9.des kl 11.00 Familiegudstjeneste. Lucia  
24.des kl 16.00 Julaften  
25.des kl 11.00 1.Juledag  
6.jan kl 16.00 Juletrefest på Effata  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2.juni - 11.00 Konfirmasjon :) ALLE

 

 

Vi tar forbehold om at endringer kan finne sted. Informasjon som endres oppdateres alltid på våre nettsider: www.eidsvoll.kirken.no 

 

Legg dere til i Facebookgruppa «Langset-konf-2018/9» – der kommer det nyttig info for både konfirmanter og foreldre.

Lik også veldig gjerne menighetens side: «www.facebook.com/langset.menighet»

 

Terje-prest :)

 

Oppdatert 29.09.18 TK

 

 
Del denne artikkel på e-post