Konfirmanter - Feiring

Konfirmanter - Feiring

#FeiringKonf #Feiringkirke

På denne siden vil det alltid være oppdatert informasjon for dere konfirmanter (og foreldre) i Feiring.

PÅMELDING HER (dersom denne ikke virker så send e-post til terje@eidsvoll.kirken.no)

Velkommen til konfirmantåret 2018/19 - dette skal bli et fint år!

Det blir en fin gjeng med konfirmanter som velger, ganske frivillig, å bli konfirmanter i Feiring kirke. For dere konfirmanter er det selvfølgelig første gang dere er konfirmanter - og dermed er det ganske så spesielt i grunn. Vi skal gjøre litt forskjellig sammen, først og fremst i undervisningstimer og gudstjenester, men også litt andre ting. Det er ingen prøver, pugging og veldig lite skummet som skal skje. Planen er at vi skal ha det ganske så trivelig. Og det går nok fint så lenge alle gjør en liten insats for det.

Det første som skjer er ungdomsgudstjenesten (Ung Messe) i Eidsvoll kirke tirsdag 18.september kl 19-20. Her skal alle konfirmanter i hele Eidsvoll være med.

Deretter er det presentasjonsgudstjenste 23.sept kl 13.00 hvor dere ikke skal gjøre noe spesielt, bare komme frem når navnet ditt blir lest opp.

Første vanlige konf.time er 27.sept. Da kommer dere rett fra skolen til kirka. Der får dere da litt mat og så har jeg en plan frem til kl 16.00. Deretter er det undervisnign: 25.okt, 8.nov, 13.des, 24.jan, 14.feb, 14.mars, 5.april (Filmekveld), 9.april (Bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp), 25.april, 28.april kl 11.00 (Samtalegudstjeneste), 9.mai (17-19 Dugnad på kirkegården), 23.mai (øve til konfirmasjon) og 26.mai kl 11.00 (Konfirmasjon)

 

- En viktig del av konfirmantundervisningen er selvfølgelig å delta på gudstjenester. Minst 8 i løpet av året. Dere teller selv, men må være med på Presentasjonsgudstjenesten, samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten. Skolegudstjenesten teller også. Det samme gjør gudstjenesten på Konf.leiren. Ungdomsgudstjenesten (Ung Messe) 18.september i Eidsvoll kirke er felles for alle i hele Eidsvoll og er starten på konfirmantåret.

- Alle konfirmanter skal være med som medhjelpere på minst to gudstjenester i løpet av året. Dere skal f.eks. dele ut salmebøker, være med i prosesjon, tenne lys, lese tekster/bønner, samle inn kollekt og dele ut nattverd. Konfirmantene møter da opp i kirka senest 10.30 og går gjennom hva de skal gjøre. De som kan tenke seg å lese tekster/bønner får disse på forhånd slik at dere kan øve.

- Foreldre anbefales å være med konfirmantene på gudstjenestene (men dere trenger ikke å sitte sammen...)

Gudstjenester i Feiring konfirmantåret 2018/19 Konfirmant-medhjelpere
23.sept kl 13.00 Presentasjon av konfirmantene  
21.okt kl 11.00 Familiegudstjeneste - bøker til de som er 4 og 6 år  
4.nov kl 15.00 Minnegudstjeneste (lys tennes for de som er gravlagt siste året)  
11.nov kl 11.00 Gudstjeneste  
25.nov kl 11.00 Gudstjeneste  
16.des kl 11.00 Familiegudstjeneste (Lucia)  
20.des kl 19.00 Julekonsert  
24.des kl 14.00 Julaften  
25.des kl 11.00 (LANGSET kirke) 1.Juledag  
28.des kl 16.00 Juletrefest på bedehuset  
31.des kl 14.00 Nyttårsgudstjeneste  
     
     
     
     
     
     
     
     
17.mai - 13.00 Hurra! Hurra! Hurra! :)  
26.mai - 11.00 Konfirmasjon :) ALLE
     

 

 

Vi tar forbehold om at endringer kan finne sted. Informasjon som endres oppdateres alltid på våre nettsider: www.eidsvoll.kirken.no 

Legg dere til i Facebookgruppa «Feiring-konfirmanter-2018/19» – der kommer det nyttig info for både konfirmanter og foreldre.

Lik også veldig gjerne menighetens side: «www.facebook.com/feiring.menighet»

 

Terje-prest :)

 

Oppdatert 29.08.18 TK

 

 
Del denne artikkel på e-post