Bli med på småtrolltrall!

Bli med på småtrolltrall!

Oppstart Eidsvoll og Råholt 2. september. Oppstart Hurdal 4. september. Velkommen til små og store! :-) 

Småtrolltrall er for barn i barnehagealder (1-5 år). Vi begynner med en sangstund som varer ca. 30 min. Sangstunden består av både kjente og nyere barnsanger, regler, masse bevegelse, rytmeinstrumenter, såpebobler og annet gøy! Etter sangstunden er det kveldsmat til alle, lek og sosialt! Småtrolltrall er en del av trosopplæringstilbudet i våre menigheter, men alle som bor i nærområdet er velkommen!

Tid og sted for småtrolltrall: 
Råholt: Annenhver mandag kl 17.30-18.30 på Råholt menighetshus, med oppstart  2. september. Drop in (ingen påmelding, kom de datoene som passer, oversikt over vårens datoer finnes under Råholt menighet), gratis å delta. Kontaktperson: Åse tlf: 46624854/Ase.Norlund@eidvoll.kirken.no


Eidsvoll: Annenhver mandag kl 17.00-18.30 i Eidsvoll kirke, med oppstart 2. september. Drop in (ingen påmelding, kom de datoene som passer), gratis å delta. Kontaktperson: Kristin tlf: 48895151/Kristin.Thoresen@eidsvoll.kirken.no


Hurdal: Hver onsdag kl. 17.30-19.00 på Hurdal kirketun, oppstart 4. september. Gratis å delta. Påmelding til Wenche : 97971248/wenche.nilsen@eidsvoll.kirken.no 
Del denne artikkel på e-post