Kontaktinformasjon

           
           
           
           

Ansatte

Daglig leder

Daglig leder

Lill-Tove Klingenberg

Daglig leder
Eidsvoll kirkelige fellesråd

Mobil: 469 84 736

Send e-post

Les mer..

Konsulent

Konsulent

Irén Hartz Sandviken

Konsulent Eidsvoll, Langset og Feiring menighetskontor
Eidsvoll kirkelige fellesråd

Mobil: 932 71 196

Send e-post

Les mer..

Sekretær

Sekretær

Ellinor Ihle

Sekretær på Råholt menighetskontor

Send e-post

Mobil: 932 71 212

Les mer..

Diakon

Diakon

Vegard Berntsen

Soknediakon  i alle menighetene i Eidsvoll

Mobil: 994 97 898

Send e-post

Les mer..

Kateket

Kateket

Mari Van Haselen

Kateket, undervisningsleder for alle menighetene i Eidsvoll

Mobil: 932 71 210

Send e-post 

Les mer..

Driftsleder

Driftsleder

André Hammer

Driftsleder. Ansvarlig for alle kirkene og kirkegårdene

Mobil: 975 18 585

Send e-post

Les mer..

Kirkegårsarbeider

Kirkegårsarbeider

Odd Rune Nygaard

Kirkegårdsarbeider, med hovedansvar for Råholt kirkegård

Send e-post

Mobil: 488 95 150

Les mer..

Kirkegårdsarbeider

Kirkegårdsarbeider

Per Kristian Kåråsen

Kirkegårdsarbeider, med hovedansvar for Eidsvoll kirkegård

Send e-post

Mobil: 479 70 530

Les mer..

Kirkegårdsarbeider

Kirkegårdsarbeider

Trond Dahl

Kirkegårdsarbeider, med hovedansvar for Eidsvoll kirkegård

Send e-post

Mobil: 932 71 204

Les mer..

Kirkegårdsarbeider

Kirkegårdsarbeider

Espen Brodshaug

Kirkegårdsarbeider og kirketjener, med hovedansvar for Langset og Feiring kirkegård

Send e-post.

Mobil: 932 71 203

 

Les mer..

Renholdansvarlig

Renholdansvarlig

Nina Melby

Renholdsarbeider i kirkene

Send e-post

Mobil: 932 71 113

Les mer..

Kapellan i Råholt

Kapellan i Råholt

Lilly Lauten

Kapellan i Råholt. Har særlig fokus på de yngre, men gjør alt mulig både i Råholt og de andre menighetene når det trengs.

Tlf.: 469 84 737

Send e-post

Les mer..

Sokneprest i Råholt

Sokneprest i Råholt

Inger Jeanette Enger

Sokneprest i Råholt. For det meste i Råholt, men er også i de andre kirkene når det passer slik.

Send e-post:

Tlf.: 93271209

Les mer..

Sokneprest i Eidsvoll

Sokneprest i Eidsvoll

Sokneprest i Eidsvoll - Jon Petter Heesch

Send e-post

Tlf: 93271201

Les mer..

Sokneprest i Feiring og Langset

Sokneprest i Feiring og Langset

Sokneprest i Langset og Feiring - Terje Kjølsvik

Send e-post

Tlf. 411 23 554

Les mer..

Organist

Organist

Bjørnar Robertsen

Organist, musikkansvarlig i Eidsvoll, men spiller noe i de andre menighetene også

Mobil:906 47 362

Send e-post 

Les mer..

Organist

Organist

Maija Pelèce

Organist, musikkansvarlig i Råholt, men spiller noe i de andre menighetene også

Mobil: 942 87 178

Send e-post

Les mer..

Organist

Organist

Karin Melby Bjørnstad

Organist, musikkansvarlig i Feiring og Langset, men spiller i de andre menighetene også.

Mobil: 918 25 225

Send e-post

 

 

 

Les mer..

Trosopplæringskoordinator

Trosopplæringskoordinator

Åse Kristine Norlund

Trosopplæringskoordinator i Eidsvoll og Hurdal

Send e-post

Mobil: 466 24 854

Les mer..

Trosopplærer

Trosopplærer

Kristin Vågåsar Thoresen

Trosopplærer  i Feiring, Langset og Eidsvoll

Mobil.: 488 95 151

Send e-post 

Les mer..

Trosopplærer

Trosopplærer

Wenche Nilsen

Trosopplærer i Hurdal

Mobil: 93271198 eller 97971248

Send E-post

Les mer..